Til digitalt bibliotek

Andre digitale ressursar

Bibliotekkortet

Har du ikkje bibliotekkort? No kan du få det digitalt.

Bibliotekkortet-logo
Bibliotekkortet-logo
Bibliotekkortet-logo

Bibliotekkortet kan brukast til å låne bøker i alle folkebibliotek i landet. Kortet brukast på same måte som eit fysisk kort.

I tillegg gir det tilgang til mange av biblioteket sine tenester på nett, til dømes å bestille bøker i Biblioteksøk eller sjå film med Filmbib. Merk at visse tenester krev at du aktiverar det digitale bibliotekkortet ditt hos oss før du kan ta dei i bruk. Kontakt oss i biblioteket, så hjelper vi deg med dette.

Kom i gang

Det digitale bibliotekkortet får du ved å registrere deg her. Bestilling av digitalt bibliotekkort krev at du identifiserer deg ved hjelp av ID-porten (til dømes BankID eller MinID).

Vil du heller ha eit fysisk bibliotekkort? Kontakt oss i biblioteket.

Kontakt

Hå kommune
Ansvarleg redaktør: Anette Garvik
Besøk oss på facebookBesøk oss på instagramBesøk oss på youtube
Bygd med Libry Content