Til tenester og tilbod

Digital teneste

Fjernlån

Treng du faglitteratur til oppgåveskriving eller fordjuping, utover pensumlista?

To fagbøker
To fagbøker
To fagbøker

Nasjonalbiblioteket har revidert dei nasjonale retningslinjene for fjernlån pga. utfordringer i fjernlånssamarbeidet. Derfor kan vi dessverre ikkje bestille inn pensumlitteratur lenger.

Universitet- og høyskolebibliotek forventar at studentar kjøper pensum sjølv. Fjernlånsordninga er meint for faglitteratur studentar treng til oppgåveskriving eller fordjupning, utover pensumlista. Dette kan vi hjelpe til med å bestille. Alternativt kan du sjølv bestille via Biblioteksøk.

Du kan og sjekke om du har tilgang til materiale ved å logge deg inn på biblioteket ved studiestaden din. Einskilte bøker kan også være digitalisert i Nettbiblioteket. Dette kan du sjekke via Biblioteksøk der det då vil vere direkte lenke i katalogposten.

Har du Nasjonalt lånekort kan du bruke Biblioteksøk til både søking og bestilling av bøker.

Kontakt

Hå kommune
Ansvarleg redaktør: Anette Garvik
Besøk oss på facebookBesøk oss på instagramBesøk oss på youtube
Bygd med Libry Content