Til tenester og tilbod

Digital teneste

Fotosamling

Lurer du på korleis det såg ut på Nærbø i 1910?

Foto av Nærbøgata frå 1910
Foto: Ingvald Dahle
Foto av Nærbøgata frå 1910
Foto: Ingvald Dahle
Foto av Nærbøgata frå 1910
Foto: Ingvald Dahle

Her kan du søkje i fotosamlinga vår.

Bileta kan kun nyttast til ikkje-kommersielle føremål.

Hå folkebibliotek ynskjer å bli kreditert ved publisering av bilete frå fotosamlinga vår.

Bileta i samlinga er i stor oppløysning (JPG-format).

Fotosamlinga er fortsatt under arbeid. Alle bileta er digitaliserte, men påføring av opplysningar pågår framleis. Søk i biletbasen vil difor ikkje gje fullstendig treffliste.

Biblioteket ynskjer å halda biletbasen oppdatert. Mange bilete manglar opplysningar.

Kan du hjelpa med informasjon?

  • Kjenner du fotografen?
  • Veit du årstalet for fotografiet?
  • Kva stad er det frå?
  • Kven er med på biletet?

Har du opplysningar eller finn faktafeil, kan du sende oss dette i ein kommentar til biletet ved å trykkja på lenka "Skriv kommentar eller bestill bilde" over biletet det gjeld.

Kontakt

Hå kommune
Ansvarleg redaktør: Anette Garvik
Besøk oss på facebookBesøk oss på instagramBesøk oss på youtube
Bygd med Libry Content