Til tenester og tilbod

Rom og utstyr

Publikums-pc, utskrift, kopiering, scanning, WiFi

Kom gjerne til biblioteket for å bruka PC!

Stasjonær pc
Stasjonær pc
Stasjonær pc

Ved Biblioteket i Hå kan du låna stasjonær PC eller trådlaust nettverk gratis.

Dersom du skriv ut frå PC eller tek kopiar, betaler du for utgifter til trykksverte og papir. Scanning er gratis. Sjå gjerne prisliste for utskrift og kopiering!

Ønskjer du hjelp til å opprette e-post-konto, bruka bank-ID, kjøpa billettar på nett, bruka digital postboks eller liknande, kan datahjelp vera aktuelt for deg.

SEIF - Selvhjelp for Innvandrere og Flyktninger - har kontor i Stavanger og kan hjelpe deg med bl.a. skjema, søknader og brev til UDI og andre.

Kontakt

Hå kommune
Ansvarleg redaktør: Anette Garvik
Besøk oss på facebookBesøk oss på instagramBesøk oss på youtube
Bygd med Libry Content